بمناسبت ماه جهانی اتیسم

مراسم افطاری در کنار خانواده های اتیسم

این مراسم به میزبانی مرکز توان بخشی سرای امید با حضور مهمان #ویژه این ضیافت دکتر محمد شریف زارعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان برپا شد.

این مراسم به میزبانی مرکز توان بخشی سرای امید با حضور مهمان #ویژه این ضیافت
دکتر محمد شریف زارعی
فرماندار ویژه شهرستان کاشان برپا شد.