سامانه های پرکاربرد سازمان بهزیستی کشور

عناوین سامانه های پرکاربرد بهزیستی کشور

سامانه‌های پرکاربرد مورد استفاده مددجویان

| سازمان بهزیستی ۷۴ سامانه فعال و در حال اجرا دارد که از این تعداد ۱۷ سامانه در دسترس عموم مردم و جامعه هدف قرار دارد.

– سامانه صدور مجوز مراکز http://centers.behzisti.net (اشخاص حقیقی و حقوقی که درخواست مؤسسه و یا مرکز دارند از طریق این سامانه می‌توانند اقدام نمایند)

– سامانه ۱۱۱ یا سامد https://111.ir (سامانه الکترونیک ارتباط مردم با دولت)

– سامانه راهبری میز خدمت https://gservicedesk.aro.gov.ir/account/login (سامانه راهبری میز خدمت دستگاه‌های اجرایی جهت ارزیابی، نظرسنجی و پیگیری خدمات ارائه شده در میز خدمت)

– سامانه یکپارچه سینا (رضایت‌سنجی کارکنان) https://karmandiran.ir/login (سامانه یکپارچه نظام اداری جهت رضایت‌سنجی مراجعان)

– سامانه محلات ۲۰۲۰ mahalle.com2020 (شناسایی محلات کم برخوردار استان، این سامانه اجتماع‌محور بوده و افراد با ثبت‌نام در آن مشکلات و ناهنجاری‌های محله را ثبت می‌نمایند).

– سامانه فرزند خواندگی http://adoption.behzisti.net (ثبت‌نام خانواده‌ها به جهت درخواست فرزند از سازمان بهزیستی)

– سامانه شکایات سازمان بازرسی سامانه دیده‌بان didehban.behzisti.net

– سامانه دانشجویان student.behzisti.net (دانشجویان سازمان بهزیستی با مراجعه و ثبت‌نام به سایت مذکور می‌توانند از تخفیف و یا امتیازات سازمان بهزیستی برای جامعه هدف برخوردار شوند)

– سامانه همیاران https://hamyar.behzisti.net (سامانه داوطلبان و جمعیت‌های همیار سلامت روانی اجتماعی)

– سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران lms.behzisti.net

– سامانه پیشخوان مجازی خدمات https://sam.behzisti.net (جامعه هدف درخواست‌های خود از جمله تخفیف قبوض آب و برق و گاز را در سامانه فوق ثبت می‌نمایند).

سامانه معبر:

سامانه (۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲) سامانه ای پیامکی است که به منظور دریافت و پیگیری مشکلات هم میهنان در زمینه مناسب سازی ایجادشده است .

هم میهنان گرامی می توانند مراتب شکایات و مشکلات خود را صرفا در این خصوص با ارسال پیامک که شامل شرح مشکل- نام منطقه یا محله -شهرستان-استان-دستگاه اجرایی مربوطه است به دبیرخانه اعلام نمایند.

سامانه صدور مجوز مراکز
سامانه ۱۱۱ یا سامد (سامانه الکترونیک ارتباط مردم با دولت)
سامانه راهبری میز خدمت(سامانه راهبری میز خدمت دستگاه‌های اجرایی جهت ارزیابی، نظرسنجی و پیگیری خدمات ارائه شده در میز خدمت)
سامانه یکپارچه سینا (رضایت‌سنجی کارکنان) (سامانه یکپارچه نظام اداری جهت رضایت‌سنجی مراجعان)
سامانه محلات(شناسایی محلات کم برخوردار استان، این سامانه اجتماع‌محور بوده و افراد با ثبت‌نام در آن مشکلات و ناهنجاری‌های محله را ثبت می‌نمایند).
سامانه فرزند خواندگی، (ثبت‌نام خانواده‌ها به جهت درخواست فرزند از سازمان بهزیستی)
سامانه شکایات سازمان بازرسی سامانه دیده‌بان
سامانه دانشجویان
سامانه همیاران
سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران
سامانه پیشخوان مجازی خدمات