همایش انتخاب رشته ، ویژه پایه نهم

آینده را خودت، مطمئن انتخاب کن

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی اصفهان با همکاری با همکاری آموزشگاه مدرسان تهران برگزار می کند:

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در راستای تحقق ماموریت های محوله به جهاد دانشگاهی
در نقشه جامع علمی کشور و همچنین ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی این نهاد انقلابی با هدف استقرار شایستگی ها و صلاحیت تحصیلی دانش آموزان در زمینه تحقق عدالت آموزشی، با همراهی آموزشگاه مدرسان
تهران اقدام به برگزاری همایش آموزشی ” آینده ات را خودت مطمئن انتخاب کن” ویژد دانش آموزان پایه
.نهم و خانواده محترم ایشان به صورت رایگان نموده است.