رابطه با ایده‌آل‌گراها دشوار و در معرض شکست!

🔸نتایج پژوهشی نشان می‌دهد مدت دوام رابطه با افرادی که کمال‌گرا هستند ۴۷درصد کمتر از افرادیست که نگاه ایده‌آل به رابطه ندارند. از طرفی آمار طلاق بین افراد ایده‌ آل‌گرا بالاست و شانس ازدواج آنها تقریبا نصف افرادیست که نگاه ایده آل‌گرایانه ندارند و سخت‌گیر نیستند. 🔹زیاد انتقاد کردن، زود ناامید شدن، نظم وسواسی و […]

🔸نتایج پژوهشی نشان می‌دهد مدت دوام رابطه با افرادی که کمال‌گرا هستند ۴۷درصد کمتر از افرادیست که نگاه ایده‌آل به رابطه ندارند. از طرفی آمار طلاق بین افراد ایده‌ آل‌گرا بالاست و شانس ازدواج آنها تقریبا نصف افرادیست که نگاه ایده آل‌گرایانه ندارند و سخت‌گیر نیستند.

🔹زیاد انتقاد کردن، زود ناامید شدن، نظم وسواسی و بی اعتمادی به شریک زندگی از رایج ترین مشخصه های رابطه با انسانهای کمالگراست. این رفتارها باعث می‌شود رابطه با این افراد دشوار و بیش از رابطه انسان های عادی در معرض شکست باشد

🔸اگر دچار کمالگرایی هستید ترجیحا قبل از ازدواج این ویژگی را با مراجعه به روان شناس و روان کاو کنترل کنید وگرنه علاوه بر زندگی خود، زندگی دیگران را هم دچار مشکل می‌کنید.