پرسش و پاسخ

 

 

مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین چگونه است؟
مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین چگونه است؟ ۱- ارائه درخواست اولیه به سرپرست اداره بهزیستی ۲- اخذ درخواست توسط سرپرست اداره و ارجاع به دبیرخانه جهت ثبت و تحویل به واحد توانبخشی ۳- مصاحبه اولیه مسئول امور توانبخشی با شخص متقاضی ۴- در صورت مطابقت با دستورالعمل ارجاع به کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت ۵- اخذ مدارک مربوطه جهت تشکیل پرونده درصورت تایید معلولیت ۶- بازدید از منزل معلول و تهیه گزارش مددکاری در اولین فرصت و طرح موضوع درکمیته توانبخشی جهت تصمیم گیری برای ارایه خدمات توانبخشی به توانخواه
زنان سرپرست خانوار چگونه از خدمات سازمان بهزیستی استفاده کنند؟
زنان سرپرست خانوار چگونه از خدمات سازمان بهزیستی استفاده کنند؟ زنان سرپرست خانوار برای استفاده از خدمات سازمان بهزیستی و دریافت مستمری به بهزیستی شهرستان مربوطه مراجعه کنند. همراه داشتن مدارکی نظیر طلاق نامه، گواهی فوت همسر، کپی از تمامی صفحات شناسنامه خود و فرزندان تحت تکفل در زمان مراجعه به بهزیستی شهرستان مربوطه الزامی است. همچنین در صورت مستأجر بودن، ضروری است کپی اجاره نامه به بهزیستی شهرستان ارائه شود. بعد از اخذ مدارک، بهزیستی شهرستان از کمیته امداد و تأمین اجتماعی، عدم برخورداری متقاضی از خدمات این سازمان ها را استعلام می کند و با تهیه گزارش توسط مددکار از منزل زن سرپرست خانوار در زمانی میان یک تا دو ماه مستمری برقرار می شود. مبلغ مستمری برای زنان بدون فرزند، ۳۲ هزار تومان، تا دو نفر ۳۷ هزار تومان، خانواده سه نفره ۴۴ هزار تومان، تا ۴ نفر ۵۰ و خانواده های ۵ نفر به بالا ماهیانه مبلغ ۶۰ هزار تومان مستمری دریافت می کنند.
روش های پرداخت وام به مددجویان سازمان بهزیستی چگونه است؟
شرایط عمومی دریافت تسهیلات خود اشتغالی ۱- مدارک دال بر تحت پوشش بودن سازمان بهزیستی استان تهران ۲- مدارک مثبته شخصی (کارت ملی، شناسنامه و…) ۳- مدارک فنی و حرفه ای یا جواز کسب که از اتحادیه صنف خاصی صادر شده باشد. شرایط عمومی دریافت تسهیلات کارفرمائی ۱- مدارک دال بر فعال بودن مرکز یا تولیدی و یا محل کسب فرد متقاضی ۲- لیست بیمه افرادی که تحت نظر کارفرما مشغول کار هستند ۳- مدارک مثبته شخصی ( کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت و…) شرایط اختصاصی بنا به بانک عامل و شرایط پرداخت تسهیلات و در صد وام متفاوت است.
انواع روشهای نقدی پرداخت کمک به مددجویان و نیازمندان بهزیستی کاشان
شماره حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان در بانک ملی: ۲۱۷۳۴۵۰۲۵۳۰۰۲ شماره شبا مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان در بانک ملی: ۷۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۳۴۵۰۲۵۳۰۰۲ شماره کارت عضو شتاب مشارکتهای مردمی بهزیستی کاشان: ۶۰۳۷-۹۹۱۸-۹۹۶۶-۲۲۳۷ کد دستوری (موبایل پیمنت) دریافت مشارکتهای مردمی از طریق تلفن همراه: # ۱۴۸۰*۷۴۱* سامانه صدقه تلفنی بهزیستی کاشان: ۵۹۷۳۰۲۱۰ پرداخت الکترونیکی کمکهای مردمی بهزیستی کاشان از طریق لینک زیر: WWW.KASHAN-BEHZISTI.IR