مستمری مددجویان بهزیستی در سال 1403

میزان مستمری مددجویان بهزیستی در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.

میزان پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های یک نفره، یک میلیون تومان، دو نفره یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، ۳ نفره دو میلیون تومان، ۴ نفره دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و ۵ به بالا ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای سال ۱۴۰۳ خواهد بود.متن کامل خبر را از اینجا بخوانید.

میزان پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های یک نفره، یک میلیون تومان، دو نفره یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، ۳ نفره دو میلیون تومان، ۴ نفره دو میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و ۵ به بالا ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برای سال ۱۴۰۳ خواهد بود.متن کامل خبر را از اینجا بخوانید.