همزمان با هفته دولت اتفاق افتاد؛

افتتاح و بهره برداری از ۳ طرح بهزیستی در کاشان

سه طرح خدماتی و اشتغال آفرینی مربوط به بهزیستی همزمان با هفته دولت در کاشان افتتاح شد.

همزمان با سفر مدیرکل بهزیستی استان اصفهان به کاشان سه طرح خدماتی و اشتغال آفرینی مربوط به این نهاد در کاشان افتتاح و به بهره برداری رسید.

اولین طرح افتتاح شده که امروز به بهره برداری رسید مربوط به مرکز انجمن نوین پرتو بود که با زیربنای ۱۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مراحل آن تکمیل شد.

دومین طرح افتتاح شده امروز مرکز شبانه روزی هاجر بود که این مرکز به صورت تمام وقت به مددجویان خود ارائه خدمات می‌کند.

مرکز هاجر در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است که خدمات مختلف توانبخشی، اجتماعی، آموزشی و غیره به مددجویان دارای اختلال هوشی رشدی (معلولین ذهنی) ارائه می‌کند.

آخرین طرح امروز که با حضور مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در کاشان افتتاح شد مربوط به ۲۵ پروژه اشتغال آفرینی است که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال شامل ۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات بخش دولتی و ۴۰ میلیارد ریال از اعتبارات بخش خصوصی به بهره برداری رسید.