لزوم هم افزایی خطوط سه رقمی فوریتها

تشکیل جلسه تعامل و هم افزایی میان چهار خط فوریتی در بهزیستی شهرستان کاشان

جلسه ی ایجاد تعامل مطلوبتر بین چهار خط فوریتی اورژانس اجتماعی، فوریت های انتظامی۱۱۰، فوریتهای پزشکی و آتش‌نشانی با هدف هم افزایی و برای ارائه خدمات بهینه اورژانسی در کاشان، تشکیل شد به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان، متقی نژاد معاون مدیرکل ورئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان، در این نشست که با حضور مدیر […]

جلسه ی ایجاد تعامل مطلوبتر بین چهار خط فوریتی اورژانس اجتماعی، فوریت های انتظامی۱۱۰، فوریتهای پزشکی و آتش‌نشانی با هدف هم افزایی و برای ارائه خدمات بهینه اورژانسی در کاشان، تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کاشان، متقی نژاد معاون مدیرکل ورئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان، در این نشست که با حضور مدیر مرکز مدیریت و کنترل حوادث شهرستان،کارشناسان نیروی انتظامی، فوریت های پزشکی و سازمان خدمات ایمنی و آتشنشانی وخبرنگاران در قالب کمیته ی بازتوانی ومدیریت بحران شهرستان، در بهزیستی کاشان برگزار شد، گفت: همکاری صمیمانه و هماهنگی مطلوب بین بخشی بین چهار خط فوریتی به افزایش تعامل و همکاری در ارائه خدمات به گروه‌های آسیب‌دیده کمک می‌کند.
متقی نژاد افزود: همه نیروهای امدادی و عملیاتی در این چهار خط فوریتی دارای تجربیات، دانش و تخصص خاص وارزشمند هستند لذا اشتراک‌گذاری این تجربیات بین تیم‌های عملیاتی می‌تواند در کاهش خطر و آسیب، اثرگذار باشد.
دبیر کمیته ی بازتوانی ومدیریت شهرستان کاشان بر لزوم برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک بین نیروهای عملیاتی فوریت‌های مختلف تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به وجود مسائل متعدد در زندگی شهری ، شناخت از آسیب‌ها و همچنین آشنایی کارشناسان این خط از دستورالعملهای امدادی همدیگر، در مواجهه ی درست وبهنگام با آسیبهای اجتماعی آثار مثبتی دارد و با توجه به استرس بالایی که کارکنان این چهار خط، ضمن انجام وظیفه، تجربه می کنند، ضروری ست دوره های آموزشی مختلف از جمله دوره ی آموزشی بتا را که این اداره آمادگی خود را برای برگزاری این دوره ی آموزشی اعلام می دارد.
وی تصریح کرد: اگر نیروهای فوریتی با برنامه ریزی وارد صحنه شوند کمترین خطا و بیشترین اثرگذاری را می‌بینیم.
رئیس اداره بهزیستی کاشان با بیان گستردگی شهر کاشان و ازدیاد روزافزون جمعیت بالای مهاجرین و اتباع وهمچنین تعدد وتنوع آسیب های اجتماعی تبعی ناشی از این موارد گفت: لازم است با ارائه ی پیشنهاد به بهزیستی محترم استان، اورژانس اجتماعی شهرستان کاشان از سطح دو کنونی به سطح یک تبدیل شده و همچنین چند نیروی متخصص مرد به جمع نیرو های کنونی اورژانس اضافه شوند.