تماس با سایت

لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

  • شما می توانید علاوه بر صفحه تماس با ما، از طریق شماره تلفن ۰۳۱۵۵۳۳۴۴۳۴ و یا ایمیل زیر با مدیران سایت تماس بگیرید.
  • برای ارتباط تلفنی با اداره بهزیستی شهرستان کاشان با شماره‌های زیر تماس بگیرید:
    واحد روابط عمومی: ۰۳۱۵۵۳۳۴۴۳۴
    واحد دفتر ریاست : ۰۳۱۵۵۳۳۴۴۳۴
    واحد دفتر مشارکتها: ۰۳۱۵۵۳۳۴۴۳۴
  • نظر ، پیشنهاد و انتقاد خود را پیرامون مسایل سایت ، در قسمت پایین وارد کنید :

 

 Info@Kashan-Behzisti.Ir

روابط عمومی اداره بهزیستی کاشان