جلسه ای با حضور رئیس وکارشناسان بهزیستی و معاون اجتماعی و مشاورین نیروی انتظامی به منظور همکاری هرچه بیشتر این دو دستگاه در دفتر ریاست بهزیستی برگزار شد

برگزاری جلسه مشترک بهزیستی و مشاورین پاسگاههای نیروی انتظامی در شهرستان کاشان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی کاشان در راستای همکاری اداره بهزیستی و نیروی انتظامی جلسه ای با حضور متقی نژاد معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان، تقوایی معاون اجتماعی شهرستان کاشان، کارشناسان بهزیستی و مشاورین روانشناسی پاسگاه های نیروی انتظامی شهرستان کاشان برگزارگردید که طی آن مسائلی در خصوص چالش های اورژانس اجتماعی […]

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی کاشان در راستای همکاری اداره بهزیستی و نیروی انتظامی جلسه ای با حضور متقی نژاد معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان، تقوایی معاون اجتماعی شهرستان کاشان، کارشناسان بهزیستی و مشاورین روانشناسی پاسگاه های نیروی انتظامی شهرستان کاشان برگزارگردید که طی آن مسائلی در خصوص چالش های اورژانس اجتماعی در موقعیت های حساس و نیاز به همکاری نیروی انتطامی جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کمک به انجام هرچه بهتر امور و همچنین چالش های مالی مراجعین پاسگاه ها که نیازمند جلسات مشاوره ی طولانی هستند، مطرح گردید .
متقی نژاد ضمن تشکر از همراهی و همکاری همیشگی فرماندهی و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان کاشان گفت: در شرایط کنونی و بدلیل شیوع آسیبهای اجتماعی همکاری دو دستگاه بیش از پیش مورد اهمیت و انتظار می باشد.
رئیس اداره بهزیستی کاشان افزود: واحد پیشگیری این اداره آمادگی کامل جهت اعطای یاری برگ مشاوره فردی و خانوادگی به افراد نیازمند مراجع به پاسگاه های نیروی انتظامی را دارد و متعاقب آن فهرست عناوین مراکز مشاوره ی مجاز تحت نظارت بهزیستی شهرستان کاشان به منظور بهره مندی شهروندان و انتفاع مراجعین به پاسگاههای نیروی انتظامی ارسال خواهد شد
وی ادامه داد: جهت کنترل آسیب های اجتماعی ناشی از حضور بی رویه ی اتباع، ان شاالله جلسه ای را با حضور دادستان محترم شهرستان و سایر دستگاه ها و نهادی های مرتبط برگزار خواهیم نمود و همچنین مشاوران شاغل در پاسگاههای نیروی انتظامی به منظور بازآموزی و بروز آوری اندوخته های علمی خود مجوز حضور در کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط بهزیستی را خواهندداشت.
شایان ذکر است در پایان این جلسه متقی نژاد از همکاران نیروی انتظامی شاغل در اداره بهزیستی کاشان با اهدا لوح تقدیر، تشکر و قدردانی نمود .