صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

مراقب سودجویان باشید و سهامتان را نفروشید

علی طیب نیا در آیین ساماندهی طرح سهام عدالت  اظهار کرد: برنامه ملی کردن و مردمی کردن اقتصاد یکی از برنامه های ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی است که با مسئولیت وزارت اقتصاد در حال پیگیری است و هدف آن توسعه مشارکت و حضور مردم در عرضه اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی است. وی همچنین بهبود محیط کسب و کار و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister