صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز جهانی سالمندان

« پیران مایه خیر و برکت زندگی بوده و وجودشان در میان جمع و خانواده همچون پیامبری  در میان امت است.» (حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله) دوران سالمندی مانند دوران کودکی  یا جوانی، یکی از مراحل زندگی است، با این تفاوت که دوران کودکی و جوانی سرشار از انرژی و تلاش است ولی دوران سالمندی همراه با ...

ادامه مطلب

روز جهانی سالمندان

    سالمندان؛ جوانان دیروز؛ فراموش شدگان امروز آیا تا به حال به سالمندان خود اندیشیده ایم؟ آیا نیازهاى آنان را با امکانات موجود وفق داده ایم؟ این موضوع که جمعیت جوان کشور رقم بسیار بالایى دارد و طبعاً این رقم در آینده جمعیت سالمند را مى سازد نگران کننده شده. سالمندى دوره کمال و پویایى آدمى است. سال هایى که به دلیل داشتن تجربه مى تواند ...

ادامه مطلب

روز جهانی سالمندان

سالمندان؛ جوانان ديروز؛ فراموش شدگان امروز آيا تا به حال به سالمندان خود انديشيده ايم؟ آيا نيازهاى آنان را با امكانات موجود وفق داده ايم؟ اين موضوع كه جمعيت جوان كشور رقم بسيار بالايى دارد و طبعاً اين رقم در آينده جمعيت سالمند را مى سازد نگران كننده شده. سالمندى دوره كمال و پويايى آدمى است. سال هايى كه به دليل داشتن تجربه مى تواند بهترين كارآيى ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister