صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

فعالیت مجدد سامانه رفاهی برای ثبت حساب خانوار بزودی

مدیرعامل هدفمند سازی یارانه‌هاگفت: گروه اندکی از خانوارهایی که پیش از این برای دریافت یارانه‌ نقدی ثبت‌نام کرده بودند، اما به هر دلیل هنوز موفق به ثبت شماره حساب بانکی سرپرست خانوار خود نشده بودند نیز می‌توانند در زمان راه‌اندازی مجدد سامانه رفاهی نسبت به ثبت اطلاعات حساب بانکی خود اقدام کنند. مدیرعامل هدفمند سازی یارانه‌ها از افتتاح مجدد سامانه ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister