صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

جمعه سیاه(قیام ۱۷ شهریور)

  صبح مبارزه روز ۱۷ شهریور، مردم از صبح زود به خیابان ها آمدند و علیه شاه شعار دادند و با آن شعارها متنفر بودن خود از شاه را اعلام کردند. شاه که از زیادتر شدن مردم ترسیده بود به سربازان خود دستور داد به طرف مردم تیراندازی کنند. سربازان تعداد زیادی از مردم را شهید کردند. آن روز خیابان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister