صفحه اصلی | خدمات سازمان | معاونت پیشگیری

معاونت پیشگیری

خدمات معاونت پیشگیری

مشاوره تحت وب/ اطمینان از سلامت شنوایی/ اطمینان از سلامت چشم کودک/ خدمات تلفنی 148/ مشاوره ژنتیک/ اطمینان از سلامت چشم کودک از نظر “تنبلی چشم”/ صدور مجوز مراكز مشاوره، خانه‌هاي سلامت روان محلي و مراكز تخصصی مشاوره/

ادامه مطلب

خدمات معاونت پیشگیری

 معاونت امور فرهنگي و پيشگيري معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور در سال 1371 به عنوان يكي از معاونت‌هاي سازمان بهزيستي كه متولي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌ها مي‌باشد تأسيس شد. مأموريت معاونت: مأموريت معاونت امور فرهنگي و پيشگيري كاهش بار ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌ها از طريق كاهش بروز و شيوع آنها و ارتقاي فرهنگ ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister