قوانین

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی

بسمه تعالی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی فهرست مطالب عنوان                                                       شماره صفحه هدف.. 1 تعریفها.. 1 استقلال فردی.. 1 تجهیزات شهری.. 1 ثابت.. 1 رامپ پله.. 1 رامپ جدول.. 1 سطح شیبدار.. 1 ساختمان‌های عمومی.. 2 ساماندهی.. 2 سخت.. 2 صاف.. 2 علایم بین‌المللی ...

ادامه مطلب

معافیت مددجویان از پرداخت حق انشعاب آب، برق و گاز

نمايندگان مجلس با تصويب جزء ز از بند الحاقي 4 در مصوبه كميسيون تلفيق مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني را براي يكبار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف كردند. طبق جزء و از بند الحاقي 4، دولت مكلف شد حق بيمه كليه كارگزاران مخابرات روستايي را براساس دوره كارگزاري ...

ادامه مطلب

قانون نحوه باز نشستگي جانبازان و معلولین…

عنوان: قانون نحوه باز نشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367/9/1 – تاريخ تصويب: آذر 1367 ماده واحده – كليه وزارتخانه ها ، شركت ها ، موسسات دولتي ، شهرداريها ، بانكها ، موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ...

ادامه مطلب

لايحه تشكيل سازمان بهزيستي كشور

عنوان: لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور – تاريخ تصويب: تير 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 21و 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تاًمين موجبات برنامه ريزي هماهنگي و نظارت و ارزشيابي و تهيه هنجارها و استانداردهاي خدماتي و توسعه دامنه اجراي برنامه هاي بهزيستي در زمينه حمايت از خانواده هاي بي سرپرست و ...

ادامه مطلب

ضوابط شهرسازي و معماري براي عبور معلولين

عنوان: آئين نامه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور معلولين شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1368/8/3 به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي درارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و مرور دسترسي به اماكن و فضاها و تجهيزات عمومي شهري به منظور تامين امكان شركت افراد داراي معلوليتهاي گوناگون جسمي در زندگي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister