صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

پنجمین فراخوان ثبت نام در طرح نهضت مسکن معلولان و مددجویان

بر اساس مصوبه آخرین جلسه ستاد مسکن مددجویان و بخشنامه سرپرست سازمان بهزیستی کشور، مرحله پنجم فراخوان ثبت نام اینترنتی معلولان و مددجویان تحت تحت پوشش، از تاریخ 15 فرودین ماه تا 15 اردیبهشت ماه تمدید شد. افرادی که در مراحل قبل به هر دلیلی موفق به ثبت نام در این طرح نشده اند، می توانند جهت ثبت نام، از ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister