صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

آگهی استخدام بهزیستی و ادارات دولتی استان اصفهان

    تذكر مهم: مهلت ثبت نام تا پايان روز سه شنبه 16 خرداد تمديد گرديد. استانداري اصفهان براي تأمين نيروي انساني موردنياز خود و ساير دستگاه هاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به کارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي و از محل مجوز شماره 4550/110/دم مورخ 21/12/1390 ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister