صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

زندگی عاشقانه رایانه ای !

زندگی عاشقانه رایانه ای ! 1. در زندگی و معاشرت با دیگران، نرم افزار باشیم نه سخت افزار. 2. در سایت زندگی، همیشه لینکِ (Mohabbat) داشته باشیم و هیچگاه برای این سایت، فیلتر نگذاریم. 3. برای پسوند فایل زندگی اجتماعی و خانوادگی، از سه کاراکتر “ع”، “ش” و “ق” استفاده کنیم. 4. هیچگاه قفل سی دی قلب مردم را نشکنیم. ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister