صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

افتتاح هفدهمین باشگاه مثبت ایدز کشور در کاشان

 دبیر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور در این آیین، این شهرستان را از شهرهای پیش‌قدم کشور در زمینه تأسیس باشگاه مثبت دانست و اظهار داشت: کاشان یکی از شهرهای خارج از مرکز استان است که باشگاه مثبت ایدز و یک مرکز گذری کاهش آسیب به همراه تیم سیاری که متصل به آن است، در آن افتتاح و راه‌اندازی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister