صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

90 درصد فعاليتهاي بهزيستي كشور به مردم واگذار شده است

سرپرست سازمان بهزيستي كشورگفت: تاكنون 90 درصد فعاليت هاي اين سازمان به مردم واگذار شده است. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، احمد اسفندياري در مراسم افتتاح مركز جامع اورژانس اجتماعي خراسان جنوبي در بيرجند، با بيان اينكه تاكنون 90 درصد فعاليت هاي اين سازمان به مردم واگذار شده است، اظهار داشت: در حوزه ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister