صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اولویتهای بهزیستی در دولت دهم

دکتر فقیه، رییس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگار فارس 58 اولویت مصوب سازمان بهزیستی را برای چهارسال آینده اعلام کرد. وی با بیان اینکه، طی چهارساله دولت نهم با عنایت ویژه دولت و مجلس به جامعه هدف بهزیستی بخش زیادی از مشکلات و تنگناهای بهزیستی برطرف شد، گفت: ماهیت پدیده های اجتماعی می طلبد که سازمان های تخصصی اجتماعی نظیر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister