صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

۴ تا ۱۰ خرداد آخرین مهلت ارسال اطلاعات اقتصادی خانوار

افرادی که اطلاعات اقتصادی آنها تغییر کرده است یا کد رهگیری خود را گم کرده اند، دارای فرزند جدیدی شده اند یا ترکیب خانواده آنها بر اساس ازدواج یا طلاق تغییر کرده، به هیچ وجه در این مرحله مراجعه نکنند زیرا این موارد جزو امور اصلاحی است و زمان دیگری برای آن در نظر گرفته شده است که متعاقبا اعلام خواهد شد. مرکز آمار اعلام کرد ، آنهایی که بر اساس جدول زمانی تعیین شده موفق به ارسال اطلاعات اقتصادی خود به سامانه مرکز آمار نشوند از 4 تا 10 خرداد فرصت دیگری هم خواهند داشت.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister