صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

احداث۳۰ هزار واحد مسکونی با اولویت زنان سرپرست خانوار

سرپرست سازمان بهزيستي کشور گفت: 30 هزار واحد مسکوني تا پايان امسال براي مددجويان سازمان بهزيستي که اولويت نخست از اين گروه با زنان سرپرست خانوار است در استان هاي مختلف کشور احداث مي شود.‌ "احمد اسفندياري" در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: همچنين 30 هزار واحد مسکوني ديگر نيز براي معلولان تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار است تا پايان سال جاري به اين گروه واگذار شود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister