صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

۳۰ نکته مهم درباره شماره حساب سرپرستان خانوار

دولت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را آغاز کرده است و اکنون برای آماده سازی شرایط پرداخت نقدی یارانه ها به مردم در نیمه دوم سال ، مدتی است که طرح دریافت و ثبت شماره حساب بانکی سرپرستان خانوار در استانهای مختلف آغاز شده است. از آنجا که تعداد زیادی از هموطنان درخصوص نحوه دریافت یارانه ها و ثبت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister