صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز ارتش

اصل 143 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي گويد: “ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.” اصل 144 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تصريح دارد كه: “ارتش جمهوري اسلامي ايران، بايد ارتشي مكتبي و مردمي باشد و از افراد شايسته استفاده كند تا به اهداف انقلاب اسلامي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister