صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

27 رجب مبعث حضرت رسول اكرم (ص)

ماجراي بعثت حضرت پيامبر، با نقل ‏هاي متفاوتي روايت شده است. چه سخني رساتر و شيرين ‏تر از بيان امام هادي(ع) که مي ‏فرمايد: «هنگامي که محمد(ص) تجارت شام را ترک گفت، هر روز به کوه حرا مي‏ رفت و از فراز آن به آثار رحمت پروردگار مي ‏نگريست و از آن چه مي ‏ديد، به ياد عظمت خداي آفريننده ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister