صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

25 فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری

فریدالدین عطار نیشابوری: فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنی نیشابوری شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم است. ولادتش به سال 537 در کدکن از توابع نیشابور اتفاق افتاده است.از ابتدای کار او اطلاعی در دست نیست جز آنکه نوشته اند پدر وی در شادیاخ نیشابور، عطار عظیم القدری بود ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister