صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

۲۵ تیرماه هر سال در کشورمان ایران” روز بهزیستی و تامین اجتماعی” نامگذاری شده است. سازمان بهزیستی کشور، به موجب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد اصول ۳، ٢١ و ٢۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister