صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

هفته بهزيستي و تامين اجتماعي

25 تیرماه هر سال در کشورمان ایران« روز بهزیستی و روزتامین اجتماعی »نامگذاری شده است. سازمان بهزيستی كشور، به موجب لايحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول ۳، ٢١ و ٢۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و در زمينه تحقق عدالت اجتماعی تشكيل شده است. اين سازمان به منظور نيل به اهداف خود با اتخاذ تدابير لازم و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister