صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

شماره تماس پاسخگوي مسائل رواني- اجتماعي

همزمان با آغاز هفته بهداشت روان ،اداره بهزيستي كاشان با همكاري پايگاه همياران سلامت روان اجتماعي ،اقدام به اختصاص شماره تماس ،جهت پاسخگويي به مسائل اجتماعي –رواني شهروندان نمود. شهروندان كاشاني مي توانند ،جهت اخذ نظرات كارشناسان با شماره تلفن55472029 از ساعت 9 صبح الي 12تماس حاصل نمايند.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister