صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

“بهزیستی محور مسئولیت و سلامت اجتماعی”؛ ۲۴ الی ۳۰ تیرماه هفته گرامیداشت بهزیستی گرامی باد.

اشاره بیست و پنجم تیرماه هرسال، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی نام گذاری شده است. اگر ملاک تشکیل سازمان یا نام گذاری روزی به نام آن را، میزان اهمیت و تقدّس آن در جامعه بدانیم، بی تردید بهزیستی از آن جا که خدمت رسانی به محروم ترین اقشار جامعه را بر عهده دارد، یکی از مهم ترین و در عین ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister