صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

13 فروردبن روز طبیعت

در همه شهرها و روستاها و عشیره‌های ایران ، خانواده‌ها به صورت گروهی، گاه چند خانواده با هم غذای ظهر را آماده کرده و آجیل و خوردنی‌های سفره هفت سین را با خود برداشته و به دامان صحرا و طبیعت می‌روند و سبزه هفت سین را با خود برده و به آب روان می‌سپارند . به دامن صحرا و طبیعت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister