صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

۱۳فروردین روز جهانی اوتیسم

همه جا آرام است. همه جا رویایی است. همگان غرق نفس گرم بهاران و مسحور از آوای خوش چکاوکان. جاری تر از همیشه، چون رودی در پیچ وتاب مسیر زندگی، در سراشیب لبخند طبیعت. نگاه پنجره پر از موج نور، چشم نرگسان پر از شادی و نور… بهارکه می شود فصل رویش و زایش زندگی که می آید، دل هایمان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister