صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

به مناسبت ‪ ۲۹‬اسفند ماه روز ملی شدن صنعت نفت

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران روز ‪ ۲۹‬اسفند ماه ‪ ۱۳۲۹‬یكی از نقاط عطف تاریخ مبارزاتی ملت ایران برای كسب حق خود و بریدن دست بیگانگان از منابع و سرمایه هایش می باشد. نقطه آغازین حركت ملی كردن صنعت نفت ایران تشكیل مجلس چهارم درسال ‪۱۳۲۲‬ با محوریت مساله ” نفت” بود. شرایط بین المللی در دوره شروع ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister