صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

یارانه مراکز خدماتی بهزیستی در دولت دهم 25 درصد افزایش یافته است

وزیر رفاه و تامین اجتماعی افزایش 25 درصدی پرداخت یارانه به مراکز خصوصی و خیرین بهزیستی را از اقدامات دولت دهم برشمرد و گفت : این یارانه سه ، چهار سال بود که افزایش نیافته بود و این اقدام موجب تشویق این قشر می شود تا با انرژی بیشتری در این مسیر گام بردارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister