صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

یارانه كودكان تحت پوشش قابل برداشت نیست

سرپرست سازمان بهزیستی كشور، گفت: یارانه نقدی كودكان و نوجوانان زیر پوشش این سازمان تا رسیدن به سن قانونی در حساب آتیه آنان واریز می شود و در این سال ها قابل برداشت نیست. “احمد اسفندیاری” با اعلام افتتاح حساب برای واریز مبلغ یارانه به نام همه فرزندان بهزیستی- افرادی كه حضانت آن ها از سوی مراجع قضایی به بهزیستی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister