صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

گزارش جلسه کمیته توانبخشی روستای مشکات

روز یکشنبه مورخه  94/06/29 باحضـور معاون مديركل و رئيس اداره بهزیسـتی کـاشـان ،جهادی ومسـئـول پایگاه  سی بی آرسرکار خانم احمدی مقدم ؛جناب آقای تخت فیروزه وخانم به افتاده بهورزان خانه بهداشت مشکات  وسرکارخانم کاظمی عضوشورای شهر مشکات جلسـه ای درخانه بهداشت شهرمشکات برگــزارگردیـد.موضـوع جلسـه درخصـوص  توانمند سازی واشتغال به کار یکی از مددجویان اعصـاب وروان سی بی آر  بـود  جلسه ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister