صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

هفدهمین کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت بهزیستی کاشان در سالجاری تشکیل شد.

هفدهمین کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت با حضور کارشناسان مربوط در محل سالن اجتماعات این اداره برگزار گردید . در این کمیسیون تیم تخصصی متشکل از پزشک،اپتومتریست،کاردرمان،دبیر کمیسیون شهرستان،و کارشناس مسئول حوزه توانبخشی بهزیستی شهرستان کاشان حضور داشتند . ثنایی معاون بهزیستی کاشان با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد ۱۷ کمیسیون برگزار گردیده و تعداد ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister