صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ساماندهی کمپ ها در دستور کار قرار گرفت.

اولین جلسه ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد کاشان ،در اداره بهزیستی برگزار شد. دراین جلسه مهدی جهادی –معاون مدیر کل ورئیس اداره بهزیستی کاشان- وکارشناسان ونمایندگانی از فرمانداری کاشان ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیروی انتظامی ومسئول فنی کمپ های کاشان حضور داشتند. هدف از برگزاری این جلسه اتخاذ تدابیری در راستای ساماندهی کمپها وهم اندیش ی در خصوص مشکلات موجود ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister