صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

نشست با مدیران مراکز اقامتی میان مدت

نشست با مدیران مراکز اقامتی میان مدت، کمپ ترک اعتیاد بهزیستی

نشستی با مدیران مراکز اقامتی میان مدت برای بررسی گزارش نظارتی مبسوط از اجرای پروتکلهای بهداشتی در روزهای کرونایی برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کاشان در این نشست ضمن توجیه مدیران مراکز در خصوص اجرای پروتکل های بهداشتی پیشگیری از بیماریهای واگیردار بویژه کرونا ، آنان ملزم به نصب دستورالعمل های پیشگیری در مرکز تحت نظارت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister