صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

کلنگ زني طرح ورزش معلولين

همزمان با هفته بهزيستي وبا هدف ارتقاء سطح سلامت جسماني وافزايش نشاط رواني معلولين ،طرح توسعه ورزش معلولين كلنگ زني شد.هزينه اين طرح بالغ بر 200ميليون ريال برآورد شده است.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister