صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

کارمندان دولت تا آزاد‌سازی سهام عدالت سود دریافت نمی‌کنند

سود سهام عدالت همه بازنشستگان کشوری و لشکری پرداخت شده ولی در مورد سود سهام عدالت کارمندان تصمیم گرفته شد که سود آنها بابت اقساط کسر شده، تا سهام عدالت آنها زودتر آزاد شود رئیس سازمان خصوصی سازی با ارائه گزارش عملکرد سال 88 سازمان، گفت: همه بازنشستگان کشوری و لشگری سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌‌اند ولی کارمندان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister