صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

چگونه یک کودک مودب تربیت کنیم ؟

م متاسفانه کودکان امروزی، دیگر مانند گذشته رفتار نمی کنند؛ به همین دلیل والدین ناچارند بارها و بارها یک درخواست یا دستور را تکرار کنند و باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که آنان کار خواسته شده را انجام دهند. شاید بتوان گفت که امروزه بنوعی برعکس شده و بیشتر والدین هستند که به حرف های فرزندشان گوش می دهند.کودکان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister