صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

چگونه موقعيت شغلي خود را ارتقاء دهیم؟

نيمي از افرادي كه به‌دنبال كارند، در استخدام جايي هستند. برخي فكر مي‌كنند در خطر از دست دادن موقعيت فعلي هستند و مي‌خواهند جست‌وجوي كاري ديگر را آغاز كنند. برخي هم با كارشان شاد نيستند. در حقيقت بسياري از كارمندان استخدام شده به‌دنبال كار مي‌گردند چون شغل ديگري را مي‌خواهند. اما تعداد زيادي از افراد با كار فعلي خود رشد ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister