صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

چگونه خلاقیت خفته را بیدار سازیم؟

 نگاهی به ضرورت نوآوری و شکوفایی در علوم با علم و اعتقاد به آنچه در پی می آید، با عمل به آنها و با مداومت در انجام، هر انسانی حتی با نازل ترین درجه خلاقیت، قادر است جرقه مقدس را شعله ور ساخته وخلاقیت خفته را پیدا سازد. باید پذیرفت و باور داشت که این گوهر نفیس و گرانبها در ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister