صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

چرا نامگذاری 5 سال اخیر اقتصادی بوده‌ است؟

یکی از وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست‌های کلی نظام است؛ به نظر می‌رسد آن‌چه باعث نام‌گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می‌گردد، ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و … باشد. نام‌گذاری سال‌ها در ایران توسط رهبری موجبات تفسیرها و تأویل‌های متفاوتی را از سال در پیش رو فراهم می‌سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister