صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة از کیست

حدیثی داریم از رسول مکرم اسلام تحت عنوان « ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة» حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است : نکاتی در این حدیث شریف و جود دارد که کمتر بدان تو.جه شده است . حسین چراغ هدایت است : 1- در تاریکی هولناک هوا و هوس و سختی های روزگار و ظلمت دام های شیطانی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister