صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

پیگیری عدم پذیرش معلولان در آزمون آموزش و پرورش

سرپرست سازمان بهزيستي كشور گفت: معلولاني كه در آزمون آموزش و پرورش شركت كرده‌اند و به دليل معلوليت رد شده‌اند، مي‌توانند به ادارات سازمان بهزيستي در سراسر كشور مراجعه و موضوع استخدام خود را پيگيري كنند. به گزارش  فارس احمد اسفندياري در نشست خبري خود در خصوص فعاليت چهارماه اخير سازمان بهزيستي اظهار داشت: در اين مدت موضوعات و حوزه‌هاي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister