صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

همايش پيشگيري از اعتياد

اداره بهزيستي كاشان با همكاري دانشگاه كاشان همايش پيشگيري از اعتياد برگزار كرد.  دراين همايش واحدامور پيشگيري اداره بهزيستي وجمعيت همياران سلامت اجتماعي اقدام به برپايي نمايشگاهي از محصولات وبسته هاي آموزشي پيشگيري از اعتياد شامل كتاب، انواع نرم افزار نمود. از ديگر جنبه هاي اين همايش برگزاري كارگاه پيشگيري از اعتياد با عنوان “نشاط وپويايي “وسخنراني دكتر ارفعي درجمع ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister